Publikacje do 2012 roku

 

1. Kiba-Janiak M. (2008), Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego MySAP ERP na przykładzie centrum logistycznego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 11, s. 6.
 
2. Kiba-Janiak M., Saniuk A. (2010), The meaning of logistics in production enterprises, Logistics and Transport no 1, p. 79—84.
 
3. Cheba K., Kiba-Janiak M. (2010), Analiza efektywności wybranych metod prognozowania zbiorowych przepływów pasażerskich w obrębie miasta, Logistyka 2/ 2010 (CD).
 
4. Cheba K., Kiba-Janiak M. – „Przestrzenne zróżnicowanie wybranych wskaźników poziomu życia mieszkańców miast średniej wielkości a system logistyczny miasta”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, T XI, Nr 2, Wydawnictwo SGW, Warszawa 2010, s. 102-111.
 
5. Kiba-Janiak M., Cheba K. (2010), Wpływ wybranych aspektów logistyki miejskiej na jakość życia mieszkańców Gorzowa Wlkp., Logistyka 2/2010 (CD).
 
6. Witkowski J., Kiba-Janiak M. (2011), Jakość życia mieszkańców jako kryterium budowy modelu referencyjnego logistyki miejskiej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, s.  713-724.
 
7. Kiba-Janiak M. (2011), Logistyka miejska w obszarze przemieszczania osób a jakość życia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2007 i 2010, Logistyka 2/2011 (CD)
                                            
8. Witkowski J., Kiba-Janiak M., The Role of Stakeholders in a Developing Reference Model of City Logistics, Logistyka 2/2012 (CD)
 
9. Witkowski J., Kiba-Janiak M., Interesariusze w procesie modelowania logistyki miejskiej, Logistyka 3/2012
 
10.  Witkowski J., Kiba-Janiak M., Rozwój europejskich centrów i klastrów logistycznych na podstawie doświadczeń hiszpańskich w Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój pod red. J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 397-414
 
11.  Kiba-Janiak M., Wybrane rozwiązania w logistyce miejskiej na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, Studia Miejskie 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 41-50
 
12.  Kiba M. (2005), Outsourcing w sektorze usług ratowniczych na przykładzie londyńskiej straży pożarnej, Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu  nr 2, pod redakcją Engelhardta J. i Kiby M. nt. Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 92
 
13.  Kiba M. (2006), Ocena zasobów ludzkich i materialnych na tle zagrożeń wpływających na zarządzanie logistyczne w służbach ratowniczych w województwie lubuskim, Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu  nr 2, pod redakcją Engelhardta J. i Kiby M., Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 17.
 
14.  Kiba-Janiak M., Cheba K. (2010), City Logistics Versus Quality of Life in The Area of Public Transport After an Example of a Medium Sized City, VIII. International Logistics and Supply Chain Congress” Turcja, Stambul, 02.11.2010 – 06.11.2010 proceedings.
 
15.  Witkowski J., Kiba-Janiak M. (2011), Correlation Between City Logistics And Quality of Life As An Assumption for A Referential Model, The Seventh International Conference on City Logistics, 7-9 June 2011, Mallorka, Majorka, Proceedings on pen-drive
 
16.  Kiba-Janiak M., Cheba K. (2011), City Logistics Solutions in a Medium-Sized Town, IX. International Logistics and Supply Chain Congress” Turcja, Izmir, Cesme, 27-29.10.2011r.,  proceedings, s. 380-386.
 
17.  Witkowski J., Kiba-Janiak M. (2012), Correlation Between City Logistics And Quality of Life As An Assumption for A Referential Model, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Edited by Eiichi Taniguchi and Russell G. Thompson, Seventh International Conference on City Logistics which was held on June 7- 9,2011, Mallorca, Spain, Elsevier 2012, volume 39, s. 568-581.
Wykonanie: Lakre.pl