dr hab. Jacek Potocki, prof. UEW

Kontakt

(075) 75-38-267

jacek.potocki@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury - więcej

Konsultacje:

wtorek 11.30 - 13.00

Dyżur:

-

Biuro

Budynek H, pokój 211

 

Życiorys zawodowy

 • 1993 – Praca magisterska pt. Strukturalne uwarunkowania rzeźby środkowej części Gór Izerskich, Uniwersytet Wrocławski – Instytut Geograficzny;

 • 1993-97 – Śląskoznawcze Studium Doktoranckie – Uniwersytet Wrocławski;

 • 1997 – Doktorat: Geograficzne uwarunkowania rozwoju zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX w. do II wojny światowej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych;

 • 1998-99 – Stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim (Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki)

 • 1998-2001 – Stanowisko adiunkta i kierownika Oddziału Sudeckiego w Międzynarodowym Centrum Ekologii PAN;

 • 2000-2011 – Stanowisko adiunkta UE we Wrocławiu;

 • 2011 – Habilitacja: Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska;

 • 2011 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego UE we Wrocławiu;

 • 2012-16 – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu;

Staże i stypendia zagraniczne

 • 1993 – London Guildhall University

 • 2000 – Karlova univerzita Praha

Pełnione funckje

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne – członek Głównej Komisji Rewizyjnej (od 2012).

 • Rada Naukowa Karkonoskiego Parku Narodowego – członek od 2001 r.

 • Krkonošská názvoslovná komise – członek od 2014 r.

 • Komisja egzaminacyjna przewodników sudeckich przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego – członek od 2011 r.

 • Czasopismo „Opera Corcontica” – członek Rady Redakcyjnej od 2013 r.

 • Czasopismo „Gospodarka Przestrzenna” – redaktor prowadzący w latach 2002-2007

 • Komitet Główny Olimpiady Geograficznej – członek w latach 1991-97

 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Turystyce – przewodniczący w latach 2015-16.

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – członek Zarządu Głównego od 2013 r.

Zainteresowania badawcze

 • Geografia regionalna i turystyki,

 • Gospodarka przestrzenna,

 • Polityka regionalna,

 • Sieci transportowe.

 

Wykonanie: Lakre.pl