dr Anna Baraniecka

Kontakt

(075) 75-38-215

anna.baraniecka@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury - więcej

Konsultacje:

wtorek 9.45 - 11.15

Biuro:

Budynek H, pokój 14

 

Życiorys naukowy

 • Praca magisterska pt. "Projektowanie Kampanii reklamowej w warunkach polskiego rynku reklamowego";
 • Praca doktorska pt: "Strategia Efektywnej Obsługi Klientów - ECR w sektorze farmaceutycznym";
 • od 2005 r. - Prodziekan ds. Studentów na Wydziale GRiT;
 • dr Anna Baraniecka w roku 2011 i 2012 brała udział w projekcie badawczym (grant) NCN nr. N N115 423240 pt. "Outsourcing i offshoring w łańcuchach dostaw: zarządzanie informacją i ryzykiem a poziom dojrzałości łańcucha wg modelu Poiriera". Oprócz przedstawiciela naszej Uczelni w projekcie uczestniczą pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Maciej Szymczak, prof. UEP.

Zainteresowania badawcze

 • analiza strategiczna,
 • strategia rozwoju organizacji,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • ekologistyka,
 • kapitał społeczny w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
 • logistyczna obsługa klienta,
 • innowacyjne koncepcje logistyczne,
 • logistyka w przestrzeni kosmicznej,
 • sektor kosmiczny.

Wykonanie: Lakre.pl