dr inż. Urszula Bąkowska-Morawska

Profesor Witkowski

Kontakt

 (075) 75-38-223

urszula.bakowska-morawska@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury - więcej

Konsultacje:

poniedziałek, godz.16.30 - 18.00

(zdalnie MS Teams)

Dyżur:

-

Biuro:

Budynek H, pokój 13

Życiorys naukowy
 • 2000 r.  praca magisterska na temat: ”Gospodarka opakowaniami na przykładzie Browarów Dolnośląskich „Piast” S.A., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
 • 2006 r. praca doktorska: "Identyfikacja zasobów relacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach", Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki,

 

Projekty badawcze

 • H02D 014 27, Identyfikacja zasobów relacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach projekt badawczy promotorski , 2004-2005 

Staże i stypendia zagraniczne

 • 2012 Bogazici University  Stanbul, Turcja– wyjazd studyjny 

Pełnione funkcje

 • 2006 – Kierownik Działu Administracyjnego „Zamek Książ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
 • 2009-2010 Dyrektor Kolegium Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu 
 • Członek Komisji ds. Rozwoju Wydziału EZiT
 • Członek zespołu  ds. przygotowania obchodów 45-lecia Wydziału- pozyskiwanie środków od sponsorów 

Ważniejsze ekspertyzy i opracowania na rzecz praktyki

 • U Bąkowska-Morawska (2006) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO, zleceniodawca „Zamek Książ”, Sp. z o.o. Wałbrzych 
 • U. Bąkowska-Morawska  (2006) Opracowanie przewodnika dla auditorów zewnętrznych, „Komunikacja interpersonalna w środowisku pracy auditorów”, Zleceniodawca Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o
 • U. Bąkowska-Morawska (2007) Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń Doskonalących Auditorów Wewnętrznych dla Administracji Publicznej, Zleceniodawca PIHZ Certfikacja Sp. z o.o
 • U Bąkowska-Morawska, M. Morawski  (2007) Przeprowadzenie audytu organizacyjnego, opracowanie procedury oceny pracownika dla Urzędu Miasta Gryfów Śląski
 • U Bąkowska-Morawska, M. Morawski  (2007) Przeprowadzenie audytu organizacyjnego dla Urzędu Miasta Świeradów Zdrój 
 • U. Bąkowska-Morawska  (2007) Opracowanie projektu struktury organizacyjnej dla Urzędu Miasta Kowary  

Zainteresowania badawcze

 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • źródła przewagi strategicznej,
 • organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • implementacja strategii,
 • techniki organizatorskie doskonalące pracę menedżera.

 

Wykonanie: Lakre.pl