dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

 

Kontakt

(075) 75-38-223
 

 


 

Biuro:

Budynek H, pokój 13

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Życiorys naukowy:

 • 1998 r. – Praca magisterska pt. Łańcuch logistyczny w transporcie zewnętrznym i wewnętrznym na przykładzie firmy spedycyjno-transportowej C. Hartwig Warszawa, Politechnika Zielonogórska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, specjalność: zarządzanie i marketing,
 • 2005 r. – Praca doktorska pt. Zarządzanie logistyczne w sektorze usług ratowniczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.

Staże i stypendia zgraniczne:

 • Realizacja trzymiesięcznego (19.06.19-19.09.19) stażu naukowego w Uniwersytecie w Melbourne, Australia, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Bekkera (Decyzja nr PPN/BEK/2018/1/00282/DEC/1). W trakcie stażu został zrealizowany projekt pt. Logistics in a city strategic planning in Australia we współpracy z prof. Russellem Thompsonem.
 • 2004, Porto, Portugalia, stypendium w ramach programu Erasmus, University of Fernando Pessoa.
 • 2005, Erfurt, Republika Federalna Niemiec, stypendium w ramach programu Erasmus, Summer school 2005 at the University of Applied Sciences, The New 25-nation European Union as an economic location with regard to the Federal State of Thuringia.
 • 2010, Kowno, Republika Litewska, stypendium w ramach programu Erasmus, Graiciunas School
 • 2011, Izmir, Turcja, stypendium w ramach programu Erasmus, International Week in Yasar University.of Management.

 

Projekty badawcze

 • Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili I zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy, Narodowe Centrum Nauki, 2019- 2022,  numer grantu: UMO-2018/31/B/HS4/03711, kierownik projektu
 • NOVELOG - New cooperative business models and guidance for sustainable city lo-gistics, Środki przyznane przez Komisję Europejską w ramach programu: Horizon 2020 Programme for Research and Innovation under grant agreement No 636626 -  wykonawca
 • Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2018, numer grantu: DEC-2013/09/B/HS4/01260, główny wykonawca
 • Grant nr N N115 326338, pt. Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców, 170 000 zł, 2010-2013, udział w charakterze wykonawcy w realizacji projektu badawczego kierowanego przez prof. zw. dra hab. J. Witkowskiego.
 • Projekt badawczy pt. Badanie świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze eko-zarządzania w woj. lubuskim, finansowany z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu „Fundusze europejskie na poziomie NSS” – III edycja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 52 000 zł, 2.07.2010-14.11.2010, udział w charakterze eksperta ds. badań.

 

Pełnione funkcje

 • 2004-2007 Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • 2010-2012 Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • Członek Rady Biznesu w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • Członek zespołu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe, Wydział EZiT UE we Wrocławiu
 • Koordynator i członek Rady Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu
 • 2020-obecnie Dyrektor Executive MBA – Magisterskich Studiów Menedżerskich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Ważniejsze ekspertyzy i opracowania na rzecz praktyki

 • Kiba-Janiak M. (2006), Opracowanie biznes planu dotyczącego budowy centrum logistycznego, zleceniodawca: firma Transkarat, Rzepin.
 • Kiba-Janiak (2006-2007), Współtworzenie koncepcji projektu centrum logistycznego, zleceniodawca: firma Transkarat, Rzepin.
 • Hołub J., Cheba K., Kiba-Janiak M (2009)., Rynek pracy i edukacja w Gorzowie Wlkp. a światowy kryzys gospodarczy, zleceniodawca: Miasto Gorzów Wlkp.
 • Hołub J., Cheba K., Kiba-Janiak M. (2010), Monitoring Jakości życia Mieszkańców Gorzowa Wlkp., zleceniodawca: Miasto Gorzów Wlkp.
  Hołub-Iwan J., Cheba K., Kiba-Janiak M., Olczak A. (2011), Badania oczekiwań klientów w kierunku wdrażania systemów CRM, badanie na zlecenie firmy Coca Cola Hellenic
  Hołub J., Cheba K., Kiba-Janiak M., Sobczak A. (2011), Strategia rozwoju Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., zleceniodawca: Zakład Utylizacji  Odpadów Spółka z o.o. Gorzów Wlkp.
 • Uczestnictwo w I i II rundzie badania eksperckiego metodą Delphi przeprowadzonego w roku 2011 pt. Monitorowanie i prognozowanie kierunków branżowego rozwoju północnej części woj. lubuskiego oraz nowoczesnych kadr gospodarki. Foresight dla północnej części województwa Lubuskiego, zleceniodawca: Miasto Gorzów Wlkp., wykonawca projektu badawczego Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • Hołub J., Cheba K., Kiba-Janiak M., Sobczak A. (2012), Strategia rozwoju EKO-BIO-Energetyczne Gospodarstwo, zleceniodawca: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. Gorzów Wlkp.

 

Zainteresowania badawcze

 • Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • Logistyka miejska
 • Logistyka w służbach ratowniczych
 • Technologie informacyjne i automatyczna identyfikacja danych w procesach logistycznych

 

  

DSC_0353m
Wykonanie: Lakre.pl