Praktyka

Pracownicy Katedry realizują projekty badawcze we współpracy z przedsiębiorstwami. Często występują w roli konsultantów, doradców w zakresie:

  • przygotowania analiz strategicznych dla organizacji,

  • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jednostek samorządowych,

  • projektowanie i wdrażanie łańcuchów dostaw,

  • planowania i oceny projektów gospodarczych,

  • organizacji i prowadzenia audytów systemów logistycznych przedsiębiorstw,

  • analizy potrzeb przewozowych i jakości uslug komunikacji miejskiej.

Ponadto pracownicy prowadzą szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla przedsiębiorstw i administracji publicznej w zakresie: organizacji i kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania zasobami ludzkimi w łańcuchach logistycznych, logistyki, polityki transportowej, zarządzania strategicznego, planowania projektów gospodarczych oraz strategicznych analiz rowoju. Organizują wizyty studyjne i zapraszają praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć ze studentami.

Wykonanie: Lakre.pl