Publikacje / Książki

Autorstwo monografii w języku polskim

Kiba-Janiak M., Logistyka w strategiach rozwoju miast

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018

Kiba-Janiak M. – współautor (2010), Rynek pracy i edukacja w Gorzowie Wielkopolskim a światowy kryzys gospodarczy

Monografia, wydawnictwo WSB. Gorzów Wlkp.,  – 98 s.

 

 

Kiba-Janiak M. – współautor (2010), Badanie świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze Eko-zarządzania w woj. lubuskim

autor rozdziałów: 1.1. Pojęcie i istota rozwoju zrównoważonego,  1.3. Rozwój zarządzania logistycznego w aspekcie ochrony środowiska,  7. Postawy MŚP w zakresie wdrażania działań prośrodowiskowych, 10. Potrzeby szkoleniowe MŚP z zakresu ochrony środowiska, Podsumowanie, W: Wydawnictwo WSB, Gorzów Wlkp. – 165 s.

Autorstwo rozdziału w monografii w jeżyku angielskim

Kiba-Janiak M. (2009), Change Management as an Outcome of Partnership in Supply Chain, W: Drozdowski G. i Dobrowolski Z, The Art of Human Resource Management. How to Achieve Better Business Management

wydawnictwo Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp., s. 51.

Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

1.

Kiba M. (2005), Modele zarządzania logistycznego w sektorze usług ratowniczych na przykładzie województwa lubuskiego, W: Bukowski L. (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, s. 165-170

2.

Kiba-Janiak M. (2007), Kluczowe różnice w zarządzaniu logistycznym w firmach usługowych i produkcyjnych – wyniki badań ankietowych, W: Engelhardta J. i Kiby-Janiak M., Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 111.

3.

Saniuk S., Kiba-Janiak M. (2008), Koncepcja planowania przepływów w produkcyjnych łańcuchach logistycznych, W: Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (red.), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 45.

4.

Kiba-Janiak M., Saniuk S. (2008), Wykorzystanie sieci Internet w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem, W: Engelhardt i Kiba-Janiak M. (red.), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 55.

5.

Saniuk A., Kiba-Janiak M. (2008), Finansowanie przedsiębiorstw produkcyjnych środkami Unii Europejskiej jako czynnik innowacyjności, W: Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (red.), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 123.

6.

Kiba-Janiak M. (2008), Porównanie wybranych aspektów zarządzania logistycznego
w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, W: Bukowski L. (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Wydawnictwo Komitet Polskiej Akademii Nauk Kraków, s. 33.

7.

Kiba-Janiak M., Saniuk S. (2009), Problemy jakości w zarządzaniu logistycznym w sektorze usług ratowniczych, W: Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (red.), Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 9.

8.

Kiba-Janiak M., Cheba M. (2009), Wskaźnikowa ocena wybranych aspektów zarządzania logistycznego w sektorze usług ratowniczych, W: Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (red.), Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 17.

9.

Saniuk S., Kiba-Janiak M. (2009), Planowanie przepływów przedsiębiorstwa wirtualnego, W: Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (red.), Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 27.

10.

Cheba K., Kiba-Janiak M. (2009), Zastosowanie wybranych metod prognozowania zjawisk gospodarczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, W: Budziński R. i Piwowarski M. (red.), Aspekty ilościowe i jakościowe rozwoju polskiej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp., s. 27.

11.

Kiba-Janiak M., (2012), Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego z perspektywy przedsiębiorców. Autor rozdziału 7. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zawodzie logistyk, Wydawnictwo WSB, Gorzów Wlkp. 2012, 140 s.

Redaktor wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej

1.

Engelhardt J. i Kiba M. (2005), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu nr 2, Wydawnictwo WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. (współredakcja).

2.

Engelhardt J. i Kiba M. (2006), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. (współredakcja).

3.

Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (2007), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.(współredakcja).

4.

Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (2008.), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. (współredakcja).

5.

Engelhardt J. i Kiba-Janiak M. (2009), Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich, stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. (współredakcja).

   

6.

Cheba K., Kiba-Janiak M., (2010), Badanie świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze Eko-zarządzania w woj. lubuskim, monografia, Wydawnictwo WSB, Gorzów Wlkp. (współredakcja).

Wykonanie: Lakre.pl