Prof. dr hab. Jarosław Witkowski

Kontakt

(075) 75-38-216

jaroslaw.witkowski@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury - więcej

 

 

 

 

 

Biuro:

Budynek H, pokój 17

 

Życiorys zawodowy

 • 1986 r. - Praca magisterska pt. "Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój transportu na Górnym Śląsku", Wydział Handlu, Transportu i Usług, AE w Katowicach;
 • 1986/87 - Półroczny staż zawodowy w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig w Katowicach;
 • 1991 r. - Praca doktorska pt. "Restrukturyzacja gospodarki narodowej, a zmiany w funkcjonowaniu transportu lądowego w Polsce";
 • 1996 r. - Praca habilitacyjna pt. "Strategie logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych" AE we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej;
 • 1998 r. - Stanowisko profesora nadzwyczajnego UE we Wrocławiu;
 • od 1998 r. Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu;
 • 2004 r. - Nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych przez Prezydenta RP;
 • Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej UE we Wrocławiu w kadencjach: 2005-2008 oraz 2008-2012;
 • Profesor w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Zielenogórskiego w latach 2012-2016
 • przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej KGHM "Polska Miedź" S.A. od stycznia 2016 roku do lipca 2018
 • członek Rady Nadzorczej Trans.eu Group S.A. od marca 2018 roku do czerwca 2019 roku
 • członek Rady Nadzorczej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR) od lutego 2019 roku do lipca 2022

Staże i stypendia zagraniczne

 • styczeń-maj 1993 r. - udział w European Doctoral Programme in Enterpreneurship and Business Management organizowanym przez Copenhagen Business School i Roskilde University w Danii oraz Lund i Vaxjo University w Szwecji;
 • 1995-1997 - stypendium badawcze rządu Japonii na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych i Uniwersytecie Hitotsubasi w Tokio;

Pełnione funckje akademickie

 • członek Komisji Oceniającej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) od lipca 2018 roku
 • ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie do oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych od 2002 r.
 • przewodniczący Senackiej Komisji ds Wspólpracy z Biznesem UE we Wrocławiu w kadencji 2016-2020
 • przewodniczący Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na UE we Wrocławiu w kadencji 2012-2016
 • Prezes Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego (od lutego 2018 roku, do stycznia 2018 Wiceprezes)
 • członek Rady Naukowej "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od 2015
 • członek Rady Naukowej czasopisma "Research in Logistics & Production" (od 2012 roku)
 • członek Editorial Board "The MENA Journal of Business Case Studies", IBIMA Publishing, USA, od 2011 r.
 • członek European Association of International Education (w latach 2006-2012)
 • członek Rady Naukowej ogólnopolskiego czasopisma "Eurologistics" (w latach 2000-2002)
 • członek Rady Programowej czasopisma "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" od 2003 r.
 • członek Rady Naukowej czasopisma "Journal of Economic and Social Studies"
 • członek Rady Naukowej czasopisma "Transport and Logistics" (od 2010)
 • członek Rady Akademickiej Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki 2005-2014 r.
 • członek Rady Programowej czasopisma "Systemy Logistyczne Wojsk" od 2023 r.

Zainteresowania badawcze

 • Logistyka,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Ekonomika i organizacja transportu

Wykonanie: Lakre.pl