dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UEW

Kontakt

(075) 75-38-324

agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury – więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życiorys naukowy

 • 1999 r. - Praca magisterska pt. "Rola agencji doradztwa personalnego w profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie agencji "Sedlak&Sedlak";
 • 2003 r. - Praca doktorska pt. "Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi";
 • 2011 r. - praca habilitacyjna na podstawie monografii "Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

Staże i stypendia zagraniczne

 • Listopad 2006 - stypendystka Salzburg Seminar (stypendium ufundowane przez: The Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture; European Commission; The Freeman Foundation). Udział w Sesji 437 “Public - Private Partnerships: Harnessing Markets to Drive Development”
 • Wykłady nt. The Practice of HRM in Logistics Chain Management  (Upper Austria University of Applied Sciences, Steyr Campus - 2009)

 • Wykład otwarty: Socially Responsible Business in Countries of Central and Eastern Europe (Ukrainian-Dutch Faculty of Economics and Management, Ternopil National Economic University 21-23 February 2013)

Pełnione funkcje

 

 • Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu w latach 2016-2020
 • Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2016-2019
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2016-2019
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Członek Rady Naukowej "Visnyk TNEU" Biuletyn Ternopil National Economic University
 • Członek Rady Naukowej "Innovations in Management" Biuletyn Ternopil National Economic University

Zainteresowania badawcze

 • Logistyka w skali mikroekonomicznej (system logistyczny przedsiębiorstwa)
 • Metalogistyka (ze szczególnym zorientowaniem na zrównoważone łańcuchy logistyczne)
 • Logistyka w skali makroekonomicznej (polityka transportowa w Polsce i na świecie)
 • Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w łańcuchach dostaw
 • Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym
 • Zarządzanie międzykulturowe

Wykonanie: Lakre.pl