dr Tomasz Kołakowski

Kontakt

(075)75-38-215

tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury - więcej

Biuro:

Budynek H, pokój 14

 

Życiorys naukowy

 • 2012 r. - Praca doktorska pt. "Efekty ekonomiczne projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na cele turystyczne"
 • 2005 r. - Praca magisterska pt. "Atrakcyjność inwestycyjna miasta Świdnicy a lokalna polityka wspierania przedsiębiorczości"

Projekty badawcze

 • od 2020 członek zespołu w projekcie badawczym pt. Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili I zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy, Narodowe Centrum Nauki, 2019-2022, numer grantu: UMO-2018/31/B/HS4/03711

 • 2014-2018 członek zespołu w projekcie badawczym pt. Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki DEC-2013/09/B/HS4/01260.

 • 2010-2013 - członek zespołu w projekcie badawczym nr N  N115 326338 pt. Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełnione funkcje

 • od 2019 r. członek Rady Kierunku "Zarządzanie w nowoczesnej Gospodarce" (Filia w Jeleniej Górze)
 • czerwiec 2016 - sierpień 2018 r. członek Rady Nadzorczej Invest-Park Development Sp. z o.o. (od lipca 2017 funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej).
 • od 2013 roku Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańuchem dostaw organizaowanych na Wydziale EZiT UE we Wrocławiu
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2016-2020.
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 (Wydział EZiT).
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2015 (Wydział EZiT).
 • Członek zespołu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe, Wydział EZiT UE we Wrocławiu.

  Społeczne:
   
 • Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego w Komitecie Monitorujacycm RPO WD na lata 2014-2020.
 • Członek Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej "Księstwo Świdnicko-Jaworskie",
 • Członek Zarządu Klubu Sportowego "Polonia-Stal" Świdnica

Ważniejsze ekspertyzy i opracowania na rzecz praktyki

 • 2012 - Studium wykonalności dla projektu Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń.
 • 2011 - Studium wykonalności dla projektu Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości (dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013)
  - Strategia Rozwoju Gminy Stoszowice
  - Raport Analiza i ocena korzyści na poziomie regionalnym w związku z pomocą publiczną udzielaną przez dolnośląskie samorządy inwestorom zagranicznym wykonany na zlecenie Millward Brown SMG/KRC Poland-Media S.A. w ramach projektu „Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 2010 - Studium wykonalności dla projektu Renowacja budynków mieszkalnych Miasta Wleń
  - Analiza finansowo-ekonomiczna dla Studium Wykonalności projektu Renowacji budynków mieszkalnych Miasta Piechowice (dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013)
 • 2009 - Studium wykonalności dla projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie - Radomierzyce dla zadania pt.: ”Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa” (Etap I i II) - (dofinansowanie w ramach EWT 2007-2013)
  - Studium wykonalności dla projektu Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej w Lubinie (dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013)
 • 2008 - Wstępne studium wykonalności projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, w ramach projektu Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Eastern Europe – Interreg III B, które umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  - Strategia Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
 • 2007 - Studium wykonalności projektu Remont i budowa ogrodzenia parku oraz modernizacja elementów małej architektury parku przy ul. Obrońców Helu 
  w Bolesławcu
  - Studium wykonalności Rewaloryzacji parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu
  - Analiza strategiczna Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
  -  Financial analysis of ceramic tails manufacturer dla firmy konsultingowej we Wrocławiu
  - Studium wykonalności Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie
 • 2006 - Analiza wykorzystania i jakości komunikacji miejskiej we Wrocławiu: Część I. Metodyka badań. Linie Tramwajowe. oraz Część II.  Linie autobusowe, na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu (opracowanie zespołu pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki),
  - Wstępne studium wykonalności modernizacji i uzbrojenia terenów osiedli mieszkaniowych w Bogatyni
 • 2005 - Projekt tras rowerowych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” przygotowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Zainteresowania badawcze

 • zarządzanie projektami,
 • logistyka w nietypowych zastosowaniach,
 • infrastruktura procesów logistycznych,
 • analiza i ocena projektów gospodarczych,
 • zarządzanie strategiczne.

Wykonanie: Lakre.pl