Konferencja Logistyka wobec megatrendów XXI wieku

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  Jubileuszową Konferencję Naukową pod hasłem Logistyka wobec megatrendów XXI wieku.  Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2023 roku czyli już 25 lat od powołania Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Po ćwierćwieczu prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw stajemy przed nowymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, które wynikają z niespotykanej dotąd niepewności i turbulencji w krajowym i globalnym otoczeniu.

 

W ramach obrad konferencyjnych planujemy organizację następujących sesji tematycznych nawiązujących do najważniejszych wyzwań XXI wieku:

  1. Strategie logistyczne organizacji w post-pandemicznych realiach społeczno-gospodarczych
  2. Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw w gospodarce o obiegu zamkniętym
  3. Zrównoważona logistyka ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce
  4. Logistyka akcji humanitarnych
  5. Kształcenie i kwalifikacje logistyków przyszłości
  6. Zarządzanie logistyką w warunkach rewolucji Industry 4.0

Mamy nadzieję, że przygotowane prezentacje i wymiana poglądów na wskazane tematy przyczyni się nie tylko do wzbogacenia teorii i dydaktyki zarządzania logistycznego, ale pozwoli także na zrozumienie i dostosowanie się do pojawiających się wyzwań w praktyce społeczno- gospodarczej.

Przygotowane referaty i wystąpienia, w języku polskim lub angielskim, po pomyślnym procesie recenzji będą mogły być opublikowane w formie:

  1. artykułów w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (70 punktów na liście MEiN, open access),
  2. wybranych artykułów w specjalistycznym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym „LogForum”  (200 punktów na liście MEiN) (za dodatkową opłatą)

 

PROGRAM KONFERENCJI

ULOTKA KONFERENCYJNA

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Agnieszka Jagoda - przewodnicząca
dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak - wiceprzewodnicząca
dr hab. Jacek Potocki
dr hab. Agnieszka Skowrońska
dr Anna Baraniecka
dr Tomasz Kołakowski
dr Jakub Marcinkowski
mgr Magdalena Mucowska
mgr Joanna Łyszkiewicz-Potaczek
mgr Agnieszka Pisarek

OPŁATY:

Udział w konferencji z publikacją:

900 PLN/200 EUR

Udział w konferencji bez publikacji:

700 PLN/150 EUR

Pełny koszt uczestnictwa w Konferencji obejmuje: 2 obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz recenzowaną publikację artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (70 punktów na liście MEiN).

Wybrane artykuły opublikowane zostaną w specjalistycznym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym „LogForum”  (200 punktów na liście MEiN), za dodatkową opłatą.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Filia w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra

NOCLEGI:

Proponujemy noclegi w lokalizacji miejsca, w którym odbędzie się uroczysta kolacja:

TERMINY:

do 10.07.2023 r.
Zgłoszenie udziału w konferencji przez stronę https://forms.gle/GDRr6Cur655joBBd7
 
do 30.07.2023 r.
Wniesienie opłaty za konferencję na numer konta bankowego:
1.prowadzonego w złotych o numerze:
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 – w przypadku wpłat w PLN,
2.prowadzonego w EUR o numerze:
21 1240 3464 1978 0010 7730 2754 – w przypadku wpłat w Euro.
tytułem: „LWM2023 + Nazwisko Uczestnika Konferencji”
 
Dane finansowe i rozliczeniowe UEW:
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
NIP: PL 896-000-69-97
 
do 30.09.2023 r.
Przesłanie pełnego tekstu artykułu przez stronę: https://review.ue.wroc.pl/app/login

 

 

KONTAKT:

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Wydział Zarządzania 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Filia w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 753 82 26, (75) 753 82 23   fax (75) 753 83 61
e- mail: strategielogistyczne@gmail.com
 
telefony: 
Agnieszka Jagoda: 721-295-602
 
Maja Kiba-Janiak: 664-383-332

 

                       PATRONAT MEDIALNY                                                               PARTNERZ

                                        

Wykonanie: Lakre.pl